Labyrint světa a ráj srdce


Labyrint světa a ráj srdce

animovaný televizní seriál

Labyrint světa a ráj srdce /2D animovaný televizní seriál/ 

počet dílů: 26, stopáž: 5 min/díl 

producent: České studny z. s. (David Loula) a FILM21 (Adam Parma)

scénář a režie: Adam Parma

dramaturg: David Loula

výtvarník: Daniel Jurčo 

animace: Tomáš Honěk, Daniel Mikeš, Jakub Kedzior, David Najbrt, Hana Kotlářová

zvuk: Tomáš Spirka

autorská hudba: Adam Parma, Katie Henry, Jaroslav Féneš

dialogy: Oldřich Kaiser, Jiří Lábus

Představení projektu

V listopadu roku 2020 si budeme připomínat výročí 350 let od úmrtí významné české osobnosti – Jana Amose Komenského. Pro tuto příležitost tvoříme animovanou adaptaci nejznámějšího Komenského literárního díla – Labyrintu světa a ráje srdce. 

Jde o alegorický příběh poutníka, který se svými průvodci prochází světem – Labyrintem - a nahlíží do všech hlavních oborů lidské činnosti a povolání. Nakonec je celým světem zklamán, v zoufalství se obrací do svého srdce, ve kterém se setkává s Bohem, a nalézá ráj ve svém nitru. Poté se vrací do světa, aby v něm usiloval o nápravu věcí lidských.

Kniha Labyrint světa a ráj srdce byla publikována ve 123 vydáních a je mezi lidmi v Česku obecně známá. Její autor - Jan Amos Komenský - se v soutěži České televize o Největšího Čecha v roce 2005 umístil na čtvrtém místě. Naším záměrem je využít popularitu Komenského a předat českému národu jeho poselství atraktivní a zábavnou formou animovaného seriálu.

Spolek České studny v koprodukci s produkční společností FILM21 vytvoří sérii 26. pětiminutových animovaných epizod. Tyto společnosti v roce 2018 spolupracovaly na výrobě audiovizuálních děl v rámci úspěšného projektu Staleté kořeny ke 100. výročí vzniku ČSR. Tvorbou seriálu navazujeme na předchozí projekty duchovního dědictví, kterými jsme oslovili širokou veřejnost a školy. V roce 2015 to byl projekt Husovy stopy (zapojilo se 600 škol), v roce 2018 projekt Staleté kořeny k výročí vzniku ČSR (osloveno přes 1 milion uživatelů internetu a zrealizováno 750 vzdělávacích programů na základních školách). 

Proces výroby

Adaptace knihy do podoby televizního seriálu byla zahájena vývojem scénářů (scénárista: Adam Parma), vývojem výtvarného pojetí (výtvarník: Daniel Jurčo) a testováním animačních sekvencí (tým 2D animátorů za odborné konzultace zkušené animátorky Hanky Kotlářové), dále tvorbou autorských písní, podkresové hudby a ruchů (Adam Parma a Tomáš Spirka). Zástupci projektu se v dubnu 2019 zúčastnili profesní sekce filmového festivalu ANIFILM v Třeboni v rámci dalšího síťování. Projekt byl přihlášen a vybrán pro další vývoj na animační dílny Character Lab v rámci špičkové profesní dílny ANOMALIA 2019 v Litomyšli.   

Pro každý díl seriálu byla zvolena pevná stopáž 5 minut na díl tak, aby byl seriál vhodný pro zařazení do programového schématu televizního vysílání, alternativně pro uplatnění v rámci videoplatforem "on demand" či jiné formy užití na internetu.  

Časový plán výroby

vývoj a testování: 02-08/2019

výroba a postprodukce: 06/2019-10/2020

televizní distribuce: od 09/2020 

internetová distribuce VOD: od 11/2021 

Producentský záměr

Vzniklé dílo chceme rozšířit mezi co největší okruh diváků u nás a následně i v zahraničí. Toto dílo J. A. Komenského chceme nejen připomenout, ale také aktualizovat způsobem blízkým dnešní generaci. Nad rámec seriálu chceme posílit jeho edukační rozměr. Usilujeme o distribuci v těchto fázích: 

1. Odvysílání seriálu v České televizi a Slovenské televizi (od podzimu 2020).

2. Nabídnutí seriálu dalším televizním společnostem v zemích, kde J. A. Komenský působil - Polsko, Maďarsko, Německo, Anglie, Dánsko, Švédsko a Nizozemsko (léto 2021).

3. Sdílení seriálu na sociálních sítích s řízenou kampaní a s organickou i placenou redakční podporou – YouTube, Facebook (podzim 2021).

4. Oslovení všech základních a středních škol s nabídkou vzdělávacího programu Labyrint světa a ráj srdce. Ve spolupráci s organizací Hope4kids připravíme metodiky pro učitele k jednotlivým dílům formou tzv. morální imaginace s aplikačním rozměrem (od konce roku 2020). 

5. Využití v rámci filmových večerů. Nabídneme seriál filmovým klubům, knihovnám, spolkům, církvím a dalším občanským iniciativám k promítání v kinech či veřejných prostorách s následnou diskusí, případně přednáškou na téma odkazu J. A. Komenského (od konce roku 2021). Partnerství se vzdělávacím projektem Komenský 2020.

6. Vytvoření zábavné hry v rámci aplikace Geofun pro interaktivní využití v prostoru internetu (ředitel Vít Pechanec).

Financování projektu

Hlavní zdroj financování nyní zajišťují soukromí dárci z České republiky prostřednictvím fundraisingové a crowdfundingové kampaně. Počítáme s podporou nadací, církví, spolků a mnohých jednotlivců, kterým se tato myšlenka oživení odkazu Jana Amose Komenského zalíbí. Usilujeme však o vícezdrojové financování projektu formou prodeje licenčních práv televizním společnostem stejně jako využití aktuálních výzev krajských filmových kanceláří, Fondu kinematografie, programu Creative Europe.

Organizátoři a partneři projektu

Projekt řídí spolek České studny v koprodukci s produkční společností FILM21. Odborným garantem projektu je komeniolog doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D. a odborným konzultantem komeniolog PhDr. Jiří Beneš.

Projekt můžete podpořit na účtu spolku České studny: 2300302405/2010 variabilní symbol 111

Další video ukázka z epizody Mezi filosofy "Kterak udělat z kruhu čtverec": https://www.youtube.com/watch?v=37NqBuFRrlM&t=8s