Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady se týkají shromažďování a zpracování osobních údajů prostřednictvím webové stránky www.staletekoreny.cz, jejímž účelem je prezentovat projekt Staleté kořeny – 100 let výročí Československa, dále jen „stránky projektu“.

Správcem osobních údajů je Nový život, o. p. s., se sídlem Plzeňská 2562/166, Praha 5, Smíchov, IČ 25726331, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou O 81 (dále jen „Správce“). 

Jaké osobní údaje Správce shromažďuje a zpracovává?

Správce v souvislosti s požadavky zájemců o stránky projektu (dále jen „uživatel“) shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje:

·       jméno a příjmení,

·       e-mail,

·       video příběh,

·       forma reakce na výzvu videa Dobré zprávy,

·       ve výjimečných případech též IP adresu návštěvníka.

Používání Cookies a dalších „sledovacích“ technologií

Když používáte stránky projektu, my nebo třetí strany námi pověřené mohou sbírat určité technické a směrové informace o vašem počítači pro poskytování služeb stránky. Používáme tyto charakteristiky pro usnadnění a zaznamenávání vašeho používání stránky a jejích služeb.

Cookies používáme z následujících důvodů:

1.      Webová analytika. Na principu cookies pracují také různé statistiky a další měřící systémy, které si do cookies ukládají identifikátor návštěvníka, typ prohlížeče, operační systém, rychlost procesoru a internetovou adresu vašeho počítače a někdy i čas návštěvy a další informace.

2.      Cílení a vyhodnocování reklamy. Cookies usnadňují personalizaci, takže umožňují lepší cílení a následně i relevantnější vyhodnocení nabízených reklam.

Správce může také shromažďovat data používáním “pixel tags”, “webovými majáky”, “průhlednými GIF” nebo podobnými nástroji (souhrnně nazývanými “tagy”), které nám umožňují sledovat, kdy navštěvujete stránky projektu. Prostřednictvím tagů nemáme přístup k žádným osobním informacím o vás, ale získáváme agregovaná data (např. stránky, které návštěvníci navštěvují, obvyklé operační systémy, verze prohlížeče apod.), které mohou být použity pro lepší směrování projektu.

Stránky projektu můžete používat i bez schválení cookies.

K jakým účelům Správce osobní údaje využívá a zpracovává?

Správce používá osobní údaje pro:

·       zpracování videopříběhu uživatele pro stránky projektu,

·       zasílání informací o projektu formou e-mailu,

·       další kontakt se zájemci o kontakt.

V případě chování, které ohrožuje chod webové stránky projektu můžeme uložit a zpracovat také IP adresu takového uživatele.

Jak dlouho Správce údaje zpracovává?

Správce zpracovává osobní údaje po dobu realizace projektu a z archivních důvodů též 5 let po jeho ukončení, tj. do 31. 12. 2023.

Uživatel může kdykoliv požádat o výmaz svých osobních údajů. Tento požadavek bude vyřízen do 48 hodin od jeho prokazatelného obdržení, tj. potvrzení přijetí požadavku ze strany Správce. Zpravidla formou potvrzovacího e-mailu.

Musím osobní údaje Správci poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné a není jím podmíněna žádná funkcionalita ani přístup k informacím.

Z jakých zdrojů Správce osobní údaje získává?

Osobní údaje uživatelů získáme pouze prostřednictvím formulářů, které sám uživatel dobrovolně vyplní a odešle.

Cookies a IP adresy jsou zaznamenávány automatizovaně, ovšem bez odeslání jména a e-mailu přes formulář nemůžeme tyto údaje přiřadit ke konkrétní osobě. Osobní údajem se tak tyto informace stávají pouze vědomou informovanou akcí uživatele.

Jakým způsobem Správce zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou ukládány do databáze na zabezpečeném internetovém serveru. Přístup k osobním údajům má pouze technická podpora webu a manažer projektu, čímž je minimalizováno riziko neoprávněného přístupu nebo jiného zneužití osobních údajů.

Komu Správce osobní údaje poskytuje nebo předává?

E-mailové adresy jsou ukládány na servery služby MailChimp za účelem správy a provozu mailové databáze.

Na výslovnou žádost uživatele mohou být jeho osobní údaje předány třetí osobě za účelem dalšího kontaktu.

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektu údajů. Máte právo na přístup k údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných údajů a právo požadovat opravu údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů.

Jak Správce informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

Uživatel je informován o pravidlech zpracování osobních údajů pokaždé, když Správci poskytuje některé osobní údaje, a to formou odkazu na tento dokument, který je veřejně dostupný na internetové stránce: www.staletekoreny.cz.

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?

Odpovědnou osobou Správce, která dohlíží na ochranu osobních údajů je pan Vratislav Kolinský, e-mail: info@staletekoreny.cz. Na tuto osobu se můžete obracet s veškerými dotazy, požadavky a námitkami ohledně zpracování vašich osobních údajů.

V případě nespokojenosti řešení vašeho požadavku s odpovědnou osobou se můžete obrátit na dozorový Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Platnost Zásad

Tyto Zásady mohou být kdykoliv změněny vystavením nových Zásad na webové adrese: www.staletekoreny.cz. Ti, jejichž údaje jsou již zpracovávány budou o nových Zásadách informováni e-mailem. V případě nesouhlasu s novým zněním Zásad můžete požádat o výmaz osobních údajů.

Tyto Zásady jsou platné od 14. 5. 2018