Vysazování lip století


Výroční slavnosti Staleté kořeny s veřejným vysazováním lip století

Při příležitosti 100. výročí založení Československé republiky

1918-2018

28. 10. 2018

 

O co nám jde? V den kulatého výročí naší státnosti chceme:

PŘIPOMENOUT stoleté výročí založení naší krásné republiky.

OSLAVIT prvních sto let naší státnosti. Jak pravil Komenský přesně před 368 lety, že po přejití vichřic hněvu, vláda věcí tvých se k tobě navrátí, ó lide český.

SPOLEČNĚ s velkými i malými, bohatými i chudými, vzdělanými i nevzdělanými, slavnými i neslavnými, mladými i starými, muži i ženami.

NAVÁZAT na hodnoty našich velikánů, kteří právě pro ně žili i umírali. Za svobodu, pravdu, víru a lidskou důstojnost.

PŘEDAT odkaz našich předků našim potomkům, to jest nastupující generaci mladých, sebevědomých a vzdělaných Čechů. Mezigeneračně se propojit a poslat dál mízu české lípy k rozvoji, prosperitě, zdraví a životu dalších pokolení.

 

Průběžně můžete na níže uvedené mapě sledovat obce, které se do projektu zapojily a přidat se k oslavám výročí s výsadbou lípy století.

 

Pokud se chcete o projektu dozvědět více, případně se zapojit, kontaktujte nás, prosím, na e-mailu produkce@staletekoreny.cz

 

Na vysazování lip je zván všechen český lid.