O projektu


Vítáme vás!

Staleté kořeny jsou mediálním projektem, který má za cíl připomenout a oslavit 100 let od založení Československa. Kým jako národ jsme? Jaká je naše identita a kořeny? Všichni víme, že kořeny jsou důležité. Stejně tak i národ potřebuje své kořeny a bez svých kořenů hyne. 

Věříme, že český národ vyrůstá z těchto čtyřech hodnot: křesťanské víry, pravdy, svobody a důstojnosti lidského života. To jsou naše národní kořeny. V našem projektu Staleté kořeny ukazujeme, že z těchto hodnot vyrůstáme. Má to však háček - kořeny jsou pod zemí a nejsou vidět. Z nich vyrůstá kmen, větve a listy. Kmen - to jsou významné osobnosti českého národa a listy - příběhy současných lidí. Tento strom jsme pro vás vytvořili na webových stránkách staletekoreny.cz. V kořenech stromu naleznete příběhy a videa o hodnotách našeho národa, ve kmeni o významných historických osobnostech, v koruně budou listy s příběhy jednotlivých současníků. 

Jde nám o to, propojit minulost s přítomností. Propojit kořeny s kmenem a listy. A také kdokoliv z vás může natočit video o svém setkání s pravdou, s vírou, svobodou nebo důstojností. Tato videa budou umístěna na webových stránkách a youtube kanálu projektu Staleté kořeny. Vyvrcholením oslav založení ČSR bude vysazování lip století. Ve městech po celé České republice proběhne veřejná událost v den výročí. 28. října 2018 zástupci obcí, měst, církví a škol vysadí společně lípu století ve svém městě. Ta bude budoucím generacím připomínat hodnoty, ze kterých náš národ vyrůstá a na kterých je naše státnost založena. 

Pojďme se přihlásit k našim staletým kořenům a posílit identitu českého národa.